Tato webová stránka používá cookies

Pro zlepšení služeb používáme cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami. Přečtěte si více o tom, jak cookies používáme a jak je můžete případně odmítnout.

STOPPER | Projekt STOPPER
Logo ESF

Projekt Systém trvalé ochrany a prevence pro eliminaci rizik násilí na pracovišti posílí a systematicky ukotví rozvoj kompetencí klíčových pracovníků zapojených subjektů veřejné správy v krizové intervenci s expertní znalostí řešení vztahové patologie a psychologické pomoci v oblasti násilí na pracovišti. Cílem je projektu je prostřednictvím ustanovení a proškolení tzv. peer pracovníků profesionalizovat a zkvalitnit expertní servis při řešení konfliktů a výskytu vztahové patologie na pracovištích veřejné správy. A díky tomuto docílit systematického a účinného předcházení výskytu vztahové patologie, což povede ke zkvalitnění péče o lidské zdroje, účinnému boji proti syndromu vyhoření, optimalizaci výkonu práce, posílení komunikace, spolupráce a důvěry mezi pracovníky ve veřejné správě. 

Projekt je zaměřen na metodické nastavení a realizaci vzdělávacích aktivit vedoucích k rozvoji kompetencí pracovníků veřejné správy v oblasti prevence a eliminace násilí na pracovištích.

Projekt Systém trvalé ochrany a prevence pro eliminaci rizik násilí na pracovišti realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016938.

Projekt byl realizován od 1. 12. 2020 do 31. 5. 2023.
Do projektu již bohužel nelze vstupovat, ale i nadále můžete využívat materiály umístěné na těchto webových stránkách.

Jak se zapojit?

Do našeho projektu se mohou zapojit státní příspěvkové organizace, organizační složky státu a orgány územní samosprávy. Pokud máte zájem zapojit se do projektu se svou organizací, kontaktujte naše konzultanty. 

Konzultant pro Čechy:
Bc. Zdeněk Čapek
zdenek.capek1@mpsv.cz
+420 770 144 568


Projektový tým
Níže naleznete přehled nejdůležitějších osob v týmu. Seznam obsahuje jak organizační tým, tak lektorský tým a ostatní spolupracovníky.
Bc. Veronika Pitrmucová
Projektový manažer
Mgr. Zuzana Bergová
Věcný garant
Bc. Zdeňek Čapek
Konzultant pro Čechy
Mgr. et Mgr. Michaela Šimečková Ph.D.
Metodik a evaluátor
Bc. Petra Lhotáková
Lektor
Mgr. Michaela Švejdová
Partner MFI
Mgr. Martin Matušek
Lektor